Swipe right for the side column / extra details.
(or click on the ellipsis on the left side of the screen)

CVO Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg is ‘n skool wat onafhanklik van die staat is  en ten volle deur die ouergemeenskap self  bestuur  word.  CVO staan vir Christelik-Volkseie Onderwys. Ons is ‘n skool waar sterker leerlinge gestimuleer word tot uitnemendheid,  gemiddelde leerlinge gestimuleer word om hulle volle potensiaal te bereik en aan leerlinge met spesiale behoeftes word hulp op verskillende terreine  verleen.